en ru lv

Informācija

 / 

Tulkojumi

Serviss Webanketa piedāvā Jums unikālu iespēju – izveidot Jūsu anketas tulkojumus. Tas ir ļoti ērti, ja Jūsu respondentu starpā ir lietotāji, kas runā dažādās valodās.
1Tulkojuma izvēle, no kura Jūs tulkosiet

Lai sāktu jau izveidotas anketas tulkojumu, uzklikšķiniet uz grāmatzīmi „Tulkojumi”.

Izēlieties kreisajā sarakstā „Tulkot/rediģēt no” valodu, no kuras Jūs vēlaties pārtulkot vai rediģēt Jūsu anketu.

Pēc noklusējuma tiks izvēlēta valoda, kurā Jūs veidojāt anketu. Turklāt tur būs visi Jūsu pievienotie tulkojumi.

Labajā sarakstā izvēlieties vēlamo tulkojuma valodu.

2Valodas tulkojuma izvēle, uz kuru Jūs tulkosiet

Izvēlieties labajā sarakstā „Pārtulkot” valodā, kurā Jūs tulkosiet vai tulkojums, kuru Jūs rediģēsiet.

Pēc noklusējuma tiks izvēlēta valoda, kurā Jūs veidojāt anketu. Tajā Jūs varat pārtulkot visus sistēmas ziņojumus (piemēram, ziņojumus par kļūdu „Šis lauks ir obligāts”) un anketas pogas, ja Jūsu anketas valodai mums nav tulkojuma.

Nospiediet pogu „Sākt tulkot”.

3Anketas tulkojums

Aizpildiet visu Jūsu anketas elementu tulkojumu laukos no labās. Jūs varat mainīt valodu, no kuras Jūs tulkosiet.

Nospiediet pogu „Saglabāt izmaiņas”. Spiediet pogu „Saglabāt izmaiņas” katru reizi pirms mainīt valodu.

Ir svarīgi atzīmēt, ka pēc tulkojuma saglabāšanas respondents automātiski to neredzēs, kamēr Jūs to neaktivizēsiet.

4Tulkojumu pārvalde

Lai pārvaldītu tulkojumus, Jums ir jānospiež grāmatzīmi „Tulkojumi”.

Labajā stabiņā Jūs varat pārvaldīt jau pievienotus tulkojumus.

Pirmais, kas būtu jādara, lai tulkojums kļūtu pieejams respondentiem, ir jānospiež norāde „Tulkojums pagaidām nav pabeigts”. Parādīsies lodziņš ar apstiprinājumu, nospiediet „OK”, blakus norādei parādīsies zaļš riņķis, kas norāda uz to, ka valoda ir aktīva.

Lai dzēstu tulkojumu, nospiediet sarkano krustiņu pretī tulkojumam un apstipriniet dzēšanu.

Ir arī iespēja mainīt valodu kārtību. Šim nolūkam izmantojiet bultiņas „Augšā” un „Apakšā”.