en ru lv

Informācija

 / 

Anketas izveide

1Uzklikšķiniet uz norādes "Izveidot anketu"
Nospiediet uz norādes "Izveidot anketu" vietnes augšējā izvēlnē. Poga "Izveidot anketu" ir arī Jūsu anketu sarakstā, ka arī vietnes sākumlapā.

2Jaunas formas pamatīpašības

Parādīsies anketas izveides forma.

 • Ievadiet vēlamo anketas nosaukumu laukā "Anketas nosaukums";
 • Izvēlieties anketas valodu no saraksta "Anketas valoda";
 • Norādiet jautājumu un atbilžu izvades tipu;
 • Norādiet respondentu unikalitāti:
  1. Stingra – no vienas IP adreses var atbildēt tikai viens cilvēls (globālām aptaujām)
  2. Vienkārša (cookies) – no vienas pārlūkprogrammas var atbildēt tikai viens cilvēks (aptauja vienas kompānijas darbiniekiem)
  3. Nesekot – neskaitāmas reizes atbildēt var jebkurš lietotājs (viens cilvēks ievada sistēmā aptaujas rezultātus, kas tika veikta bez mūsu servisa palīdzības)
 • Nospiediet "Tālāk"

Sistēma automātiski pārvietos Jūs uz sadaļu „Rediģēšana”.