en ru lv

Informācija

 / 

Formas rediģēšana

Elementa izcēlums

Lai rediģētu Jūsu anketas elementu vai veiktu kādas darbības ar to, tas ir jāizceļ.

Lai izceltu elementu, ar peles kursoru norādiet uz to un uzklikšķiniet ar kreiso peles pogu. Elementa rāmītis kļūs oranžs, norādot, ka komponents ir izcelts.

Jūsu pārlūkprogrammas apakšā parādīsies panelis ar izceltā elementa īpašībām.

Izmantojot šo paneli, var mainīt jautājuma tekstu, komentārus tekstam, aizpildīšanas obligātumu utt.

Elementa īpašību paneļa grāmatzīmes

Ir elementi, kuri ir vietņu vairākumā. To atspoguļošanas ērtībai mēs sadalījām tos dažādās grāmatzīmēs. Tie ir atveidoti īpašību paneļa apakšējā daļā.

Katram elementam ir pamatīpašības – tādas kā "Jautājuma teksts", "Komentārs" utt. Tos var atrast grāmatzīmē "Pamatelementi". Nestandarta vai maz lietojamas īpašības ir izvietotas citās grāmatzīmēs.

Piemēram, komponentam "Viens no daudziem" ir divas grāmatzīmes: "Pamata" un "Atbilžu saraksts".

Atbilžu saraksta rediģēšana
Atbilžu saraksts Jūsu ārtībai ir izvietots atsevišķā grāmatzīmē. Izceliet komponentu (piemēram, "Viens no daudziem"), pārslēdzieties uz grāmatzīmi "Atbilžu saraksts". Jūs redzēsiet atbilžu sarakstu pēc noklusējuma.

Atbildes pievienošana. Lai pievienotu atbildi, nospiediet pievienošanas pogu blakus atbildei, pēc kuras Jūs vēlaties sniegt jaunu atbildi. Parādīsies lauks jaunai atbildei. Ierakstiet Jūsu atbildi jaunajā laukā.

Jūs varat pievienot uzreiz vairākus laukus atbildei. Šim nolūkam ievadiet nepieciešamo skaitu laukā „Pievienot” un nospiediet pogu "Ok".

Atbildes dzēšana Lai dzēstu atbildi, nospiediet pogu „Dzēst” pa labi no atbildes. Ja atbildes lauks netika aizpildīts, atbilde tiks dzēsta bez papildu brīdinājumiem, pretējā gadījumā parādīsies dzēšanas apstiprinājums.

Elementa kopēšana

Bieži gadās, ka ir nepiciešams izveidot divus vai vairāk jautājumus, kuri pavisam nedaudz atšķiras viens no otra.

Lai ietaupītu laiku, Jūs varat izveidot pirmo jautājumu, bet pēc tam nokopēt to un pielabot kopiju. Lai nokopētu elementu, ir jānospiež poga "Kopēšana" elementa labajā augšējā stūrī.

Elementa atslēgšana uz laiku

Lai atslēgtu elementu, ir jānospiež poga "Atslēgt elementu" elementa labajā augšējā stūrī.

Elementu atslēgt ir ērti, ja Jums ir jāizslēdz elements no anketas publikācijas uz kādu laiku. Jebkurā brīdī Jūs varat iesaistīt to atpakaļ, izmantojot to pašu pogu.

Elementa dzēšana
Lai dzēstu elementu, ir jānospiež poga "Dzēst" elementa labajā augšējā stūrī. Parādīsies ziņojums par dzēšanas apstiprinājumu. Nospiediet pogu "Ok", ja tiešām vēlaties dzēst šo elementu.

Elementu kārtības izmaiņa
Bieži nākas mainīt jautājumu kārtību. Lai pārvietotu elementu sarakstā, izmantojiet bultiņas "Augšā" vai "Apakšā" elementa labajā augšējā stūrī. Elements pārvietosies, nepārlādējot lapu.

Lapu sadalītājs
Šis elements ļauj Jums sadalīt jautājumu sarakstu pēc lappusēm (publiskajā daļā). Piemēram, Jūs vēlaties, lai respondents redzētu pirmos piecus jautājumus, bet atlikušos trīs ieraudzītu tikai tad, kad sniegs atbildes uz pirmajiem pieciem. Šajā gadījumā pēc piektā jautājuma-elementa ir jāiekļauj lapu sadalītājs.

Ja lapu sadalītāju ir nepieciešams ielikt pēc katra jautājuma, tad pietiek ielikt ķeksīti pretī šim elementam kopējā sarakstā. Šajā gadījumā sadalītājs tiks ielikts pēc katra jauna elementa. Sadalītāju var dzēst tāpat kā jebkuru citu elementu.

Anketas saglabāšana
Kad Jūs esat aizpildījis anketu ar jautājumiem, tā ir jāsaglabā. Nospiediet pogu „Saglabāt”, kas atrodas zem pēdējā elementa.