en ru lv

Informācija

 / 

Pievienot elementu

1Anketas konstruktors

Pēc noklusējuma Jūsu konstruktorā būs divi komponenti: augšējais kolumntituls un kājene (apakšējais kolumntituls).

Augšā būs Jūsu anketas nosaukums. Turpat Jūs varat pievienot nelielu tekstu.

Kājenē Jūs varat izvietot nelielu tekstu (piemēram, Jūsu rekvizītus). Kājene pēc noklusējuma nav aktīva.

2Uzklikšķiniet pogu "Pievienot aptauju/elementu"
Lai pievienotu jautājumu Jūsu anketai, nospiediet oranžo pogu "Pievienot aptauju/elementu".

3Elementa izvēle
No redzamā elementu saraksta izvēlieties nepieciešamo

4Elements anketā
Parādīsies Jūsu izvēlētais elements ar oranžu rāmīti, kas norādīs uz to, ka komponents ir izvēlēts un ir gatavs rediģēšanai.