en ru lv

Informācija

 / 

Elementi

Teksta lauks

Teksta lauku Izmantojiet jautājumiem, atbildei uz kuriem ir jāveido rindiņa ar salīdzinoši nelielu simbolu skaitu.

Paragrāfs

Paragrāfs Izmantojiet jautājumiem, atbildei uz kuriem ir nepieciešams liels teksts.

Viens no daudziem

Viens no daudziem Izmantojiet, kad respondentam ir jāizvēlas viena atbilde no Jūsu piedāvātā saraksta.

Vairāki no daudziem

Vairāki no daudziem Izmantojiet, kad respondentam ir jāizvēlas vairākas atbildes no Jūsu piedāvātā saraksta.

Izvelkamais saraksts

Izvelkamais saraksts Šis komponents ir identisks tipam "Viens no daudziem", bet ir ērtāks, kad Jums ir liels atbilžu skaits.

Skatlis

Skaitli Izmantojiet, kad atbildei uz Jūsu jautājumu ir jābūt skaitļa formātā. Kad respondents aizpildīs anketu, sistēma automātiski pārbaudīs, vai atbilde ir skaitlis.

Apakšvirsraksts, teksts

Apakšvirsraksts, teksts Izmantojiet komponentu, ja ir nepieciešams ievietot kādu apakšvirsrakstu vai tekstu starp jautājumiem.

Datums, laiks

Datums, laiks Izmantojiet komponentu, ja ir nepieciešams pajautāt par datumu un/vai laiku. Lai būtu ērtāk ievadīt datumu, šim komponentam ir kalendārs.

Web adrese

Web adrese Izmantojiet komponentu, ja Jūs gribat pajautāt par web adresi. Kad respondents aizpildīs anketu, sistēma automātiski pārbaudīs, vai atbilde ir web adrese.
E-pasts Izmantojiet komponentu, ja ir nepieciešams pajautāt par e-pastu. Kad respondents aizpildīs anketu, sistēma automātiski pārbaudīs, vai atbilde ir e-pasts.

Tālrunis

Tālrunis Izmantojiet komponentu, ja ir nepieciešams pajautāt par tālruni.

Cena

Cena Izmantojiet komponentu, ja ir nepieciešams pajautāt par cenu.

Vērtējums

Vērtējums Izmantojiet elementu, ja ir nepieciešams uzzināt lietotāja vertējumu. Vērtējuma skala tiks sniegta zvaigznīšu veidā, sniedzot lietotājiem iespēju vizuāli noteikt vērtējumu.

Lapu sadalītājs

Lapu sadalītājs Elements ļauj Jums sadalīt jautājumu sarakstu pēc lappusēm (publiskāja daļā). Sīkāk par sadalītāju lasiet sadaļā "Lapu sadalītājs"

Tabula

Tabula Elements tiek izmantots jautājumu grupēšanai, kad atbildes būs vienādas. Parasti pa kreisi laukos tiek norādīti jautājumi, bet stabiņos – atbildes.

Adrese

Adrese Komponentu izmanto, lai izveidotu jautājumu par respondenta adresi. Jūs varat izvelēties no saraksta adreses parametrus.