en ru lv

Informācija

 / 

Datu eksports

Eksporta veidi
selected_component

Serviss piedāvā trīs veidu datu eksportu:

  • kā vispārēju statistiku (norāde "Lejuplādēt statistiku" sadaļā "Statistika");
  • kā viena respondenta atbildes (norāde "Lejuplādēt datus" viena respondenta atbilžu lapā);
  • un daudz detalizētāks pārskats par vienu izvēlētu anketu (norāde "Lejuplādēt datus" sadaļā "Statistika" un "Respondenti").
selected_component

Pēdējais piedāvātais variants, kādā failā tiks saglabāti dati: XLS, XLSX, CSV vai SPSS. Lai izvēlētos konkrētu veidu, norādiet uz to ar peles kursoru. [attēls] Automātiski tiek piedāvāts visērtāk lietojamais formāts, ņemot vērā nosacījumu, ka tas tiek ātri noformēts. Anketām ar nelielu respondentu skaitu tiks piedāvāts XLS formāts. Pretējā gadījumā tiek piedāvāti formāti XLSX vai arī CSV. Par izņēmumu var uzskatīt anketas ar iespējami apjomīgu atbilžu skaitu. Tāda veida anketām formāts XLS netiek piedāvāts, jo tam piemīt tehniski ierobežojumi.

Formāts CSV atšķiras ar to, ka tam nepiemīt datu formatēšanas īpašības. Atverot tādu failu Excel vai kādā citā līdzīgā programmā, kas paredzēta darbam ar elektroniskām tabulām, jums pašiem būs jāpielabot kolonnu izmēri un jānorāda kurās ailītēs ir atainoti skaitļi, laiks un datumi. Pretējā gadījumā Excel un tam līdzīgās programmas nespēs korekti analizēt jūsu datus, ja vien tas būs nepieciešams.

Formāts "SPSS" ir īpaši paredzēts tāda paša nosaukuma programmai un tās alternatīvām. Diemžēl tehnisku iemeslu dēļ mēs nevaram piedāvāt formātu SPSS, tāpēc lejuplādējot datus formātā "SPSS", lietotājs saņems XLS, XLSX vai CSV. SPSS failu apstrādes programmas bez problēmām atainos šos failu tipus.

Rediģēt CSV formātu ar Excel piemēru

Lai pārveidotu datus no CSV faila uz veidu, kāds tiek piedāvāts XLS un XLSX failos, ir jāveic sekojošas darbības:

selected_component
Jāpielabo kolonu izmērs

Lai mainītu vienas kolonas izmēru, ir jāuzvada peles kursors uz kolonas atdalošo līniju tabulas augšpusē (piemēram starp kolonnām "D" un "E"), un, kad peles kursors mainīsies un iegūs vertikālu bultiņu veidolu, nospiediet kreiso peles pogu un pavelciet vajadzīgajā virzienā. Var arī divas reizes ātri uzklikšķināt ar peles kreiso pogu, tā kreisās puses kolonna iegūs izmēru - atbilstošu tās satura izmēram. Lai visas kolonnas iegūtu to saturam atbilstošu izmēru, ir jāuzklikšķina tabulas kreisajā augšējā stūrī (tā iezīmējas visi tabulas dati), pēc tam jāveic dubultklikšķis uz sadalošo līniju starp jebkurām kolonnām tabulas galvenē.

selected_component
Iestatīt pareizu datu veidu nepieciešamajām kolonām

Lai kolonnai iestatītu pareizu datu atveides tipu, ir jāuzklikšķina ar peles kreiso pogu kolonnas galvenē (piemēram kolonnas galvenē "D").

Ja ir jāiezīmē vairākas blakus esošas kolonnas, ieklikšķiniet peles kreiso pogu pirmās kolonnas galvenē un neatlaižot pogu pavelciet to nepieciešamajā virzienā, tā iezīmējot visas nepieciešamās kolonnas.
Ja nepieciešams iezīmēt vairākas atsevišķi stāvošas kolonnas, iezīmējiet pirmo no tām un pēc tam, turot nospiestu taustiņu "Ctrl", iezīmējiet pārējās.

Kad nepieciešamās kolonnas ir iezīmētas, turot nospiestu taustiņu "Ctrl", klikšķiniet ar peles kreiso pogu uz iezīmēto kolonnu virsrakstiem, lai noņemtu no tiem iezīmējumu, tā novēršot to pārveidi skaitļu un datumu formātā. Pēc tam noklikšķiniet ar peles labo pogu jebkurā no iezīmētajām laukumiem. Izlecošajā izvēlnē izvēlieties "Tabulas formāts". Izlecošajā dialoga logā - pirmajā grāmatzīmē izvēlieties nepieciešamo datu veidu un nospiediet "Ok".