en ru lv

Jaunumi

12.12

2013

Maksājums

Šodien mēs ieviešam maksas abonementu tiem, kuri izmanto mūsu pakalpojumus tādā līmenī, kuru var uzskatīt par "Profesionālu". Visas pamatfunkcijas ir pieejamas arī bezmaksas lietošanai. Ierobežojumi attiecas tikai uz tādām funkcijām kā: iespēja uzstādīt savu Google Analytics skaitītāju, iespēja nosūtīt anketu citam lietotājam un anketas argumentu eksports. Neskaitot iepriekš minēto, maksas abonentiem uz anketām nebūs redzams mūsu logotips un mūsu vadības pogas.
Bezmaksas pakalpojumu lietotāji var sastapties ar ierobežojumiem, kas attiecas uz aptaujājamo respondentu skaitu — 200 atbildes uz katru anketu (vai arī 100, ja lietotājam ir izveidotas vairāk kā 10 anketas). Bet šis ierobežojums neattiecas uz tām anketām, kuras jau ir savākušas lielāku respondentu skaitu vai satur tikai vienu jautājumu.

23.04

2013

Nosacītas anketas elementu atspoguļošana (sazarošanās)

Mēs, beidzot, esam gatavi piedāvāt mūsu lietotājiem savu realizāciju tā saucamajai "aptaujas sazarošanās loģikai". Uzsvars tika likts uz šī mehānisma saprašanas vienkāršību nesagatavotiem lietotājiem. Tāpēc tika izlemts realizēt šo mehānismu šādā ceļā - jebkuram elementam vai visai lapai ir nosacījumi, kuri ir vajadzīgi lai atspoguļotu elementu, vai lapu. Nosacījumi var tikt saistīti ar tekošās anketas iepriekš ievadītajām atbildēm, vai argumentiem ar kuriem tika atvērta anketa. Tādā veidā anketu autori var adresēt savus atbildētājus uz vienu un to pašu anketu ar dažādiem argumentiem, un atkarībā no nodotā argumenta atspoguļot, vai neatspoguļot specifiskos jautājumus.