en ru lv

Jaunumi

12.12

2013

Maksājums

Šodien mēs ieviešam maksas abonementu tiem, kuri izmanto mūsu pakalpojumus tādā līmenī, kuru var uzskatīt par "Profesionālu". Visas pamatfunkcijas ir pieejamas arī bezmaksas lietošanai. Ierobežojumi attiecas tikai uz tādām funkcijām kā: iespēja uzstādīt savu Google Analytics skaitītāju, iespēja nosūtīt anketu citam lietotājam un anketas argumentu eksports. Neskaitot iepriekš minēto, maksas abonentiem uz anketām nebūs redzams mūsu logotips un mūsu vadības pogas.

Bezmaksas pakalpojumu lietotāji var sastapties ar ierobežojumiem, kas attiecas uz aptaujājamo respondentu skaitu — 200 atbildes uz katru anketu (vai arī 100, ja lietotājam ir izveidotas vairāk kā 10 anketas). Bet šis ierobežojums neattiecas uz tām anketām, kuras jau ir savākušas lielāku respondentu skaitu vai satur tikai vienu jautājumu.

Tāpat mēs esam pārskatījuši anketu rezultātu publiskošanu. To tagad ietekmēs pašu respondentu sniegtās atbildes. Ja anektā tiek izmantota noteikta jautājumu atainošana, lietotājs vairs neredz jautājumu statistiku, kuri nebija viņam pieejami anketas aizpildīšanas laikā. To var mainīt "Rezultātu publicēšanas" iestatījumos.

Pilns izmaiņu saraksts:

 • esam pievienojuši maksas abonēšanu, tā bezmaksas lietotājiem ierobežojot maksimāli pieejamo atbilžu apjomu (ne vairāk kā 200) un pieeju dažām profesionālām funkcijām;
 • pievienojām iespēju eksportēt un importēt anketu tulkojumus;
 • pievienojām iespēju ierobežot statistikas publicēšanu atkarībā no respondenta aizpildīto atbilžu skaita (ņemam vērā anketas elementu atainošanas noteikumus);
 • pievienojām videoservisu vyclone.com;
 • pievienojām iespēju attainot tabulā divus pretstatus (pretstati lauciņā tiek ievadīti atdalot tos ar " <> ");
 • pievienojām caurspīdīgā fona atbalstu anketām, kuras veidotas citur;
 • atbilžu eksportam esam pievienojuši lauciņu ar respondenta IP adresi un viņa iespējamo valsti;
 • anketās, kurās statistika ir apskatāma tikai pēc anketas aizpildīšanas, esam ierobežojuši statistikas publiskošanu lietotājiem, par kuru dalību neesam pārliecināti (lietotājs ar to pašu IP adresi, bet bez papildu pazīmēm par līdzdalību);
 • statistikā ar apļveida diagrammām pievienojām dažādu krāsu marķierus, lai izdrukātie rezultāti būtu vieglāk saprotami;
 • statistiku tabulām pievienojām vēl vienu grafiku paveidu, kurā tiek sagrupētas dažādu jautājumu atbildes;
 • anketu jautājumos nomainījām H4 uz H2/H3;
 • izlabojām ievietoto anketu savienojamību ar dažu pārlūku jauno drošības politiku;
 • izlabojām ievietoto anketu koda savienojamību ar redaktoru tinyMCE;
 • izlabojām dažu jautājuma veidu konvertēšanu citos jautājumos;
 • izlabojām multivalodu nozīmju zudumu ievades laukos dublējot anketu;
 • izlabojām nepareiza ID lietošanu publicēto anketu izlecošās izvēlnes klasē;
 • dažādas servisa darbības optimizācijas;
 • dažādi labojumi.