en ru lv

Informācija

 / 

Uzņēmumiem un organizācijām

  • uzziniet, kā Jūsu darbinieki izprot kompānijas mērķus
  • novērtējiet uzņēmuma darbības efektivitāti
  • sniedziet saviem darbiniekiem iespēju izteikt savus viedokļus anonīmi
  • novērtējiet korporatīvās mājas lapas noderīgumu