en ru lv

Informācija

 / 

Testa anketas

selected_component

Anketas veids "testa" (ir iespēja noteikt anketu "Īpašībās"), mūsu servisa piedāvātās testa anketas atšķiras no parastajām ar to, ka atbildes ir, kas automātiski ir iestatītas konstruktorā, tiek uzskatītas par pareizām. Šādā statusā tās vairs netiek atainotas respondentiem, bet tiek ņemtas vērā atainojot respondenta atbildes un anketas autora statistikā, kur tiek atzīmētas kā pareizās, kas noder pārbaudot rezultātus.

selected_component

Pārbaudei tiek pakļauti tikai tie jautājumu veidi, atbildes uz kuriem ir acīmredzamas. Jautājumi līdzīgi kā ""rindu josla"" un tamlīdzīgi netiek pārbaudīti, jo var būt kļūdaini sastādīti, ko grūti izvērtēt automātiskajā režīmā. Šādi jautājumi rezultātos tiek atzīmēti pelēkā krāsā, lai rediģētājs pats varētu tos pārbaudīt.

Neskaitot visu iepriekš minēto, testa anketās var norādīt punktu skaitu par katru pareizo atbildi. Šādā gadījumā respondentu atbilžu rezultāti tiks atspoguļoti punktos.