en ru lv

Informācija

 / 

Grāmatas

SVID-analize

Inovativas darbibas pamatelementi. Rokasgramata MVU

SVID analize ir metode, ar kuras palidzibu uznemums noverte savas stipras un vajas puses, ka ari pastavošas iespejas vai gaidamos draudus. Un tikai tad, kad visi cetri kritiskie informacijas elementi ir noteikti, balstoties uz tiem, uznemums var formulet un istenot biznesa strategiju planoto merku sasniegšanai.

SVID analizes galvenais uzdevums ir pieejamo informaciju sadalit iekšejos (stipras un vajas puses) un arejos (iespejas un draudi) faktoros. Kad šis darbs ir paveikts, SVID analizes rezultati parada, kuri faktori (stipras puses un iespejas) var palidzet uznemumam strategisko merku sasniegšana, un kuri faktori (vajas puses un draudi) ir škersli, kas japarvar vai jasamazina to iedarbibu.

Veicot SVID analizi, jaatceras, ka stipras un vajas puses ir iekšejie faktori, bet iespejas un draudi ir arejie faktori.

atvērt grāmatu