en ru lv

Informācija

 / 

Raksti

Anketēšana internetā (interaktīvas aptaujas)

Interneta pētījumi var tikt veikti izmantojot interaktīvas intervijas vai anketu aptaujas. Elektroniski tiešas intervijas var tik veiktas caur čatiem, diskusijām, elektronisko pastu, elektroniskām aptaujām, izveidojot anketes internet vietnē. Izmantojot elektronisko pastu, sūtījumi parasti tiek nosūtīti izvēlētai cilvēku grupai ar zināmu dalībnieku skaitu. Izmantojot telefonkonferenci, intervijas caur čatu istabām var lūgt, lai persona aizpildīto anketu nosūta atpakaļ pētniekam, bet nevar zināt, cik cilvēku iepazīstas ar šo aptaujas anketu. Aptaujas anketas var tikt ievietotas ar paroli aizsargātā interneta vietnē (tas nozīmē, ka dalībnieki tiek īpaši uzaicināti vai arī, lai aizpildītu anketu, ir jāpiereģistrējas), vai arī tās var būt atklātas visiem lietotājiem. Tīkla apskatiem caur internetu ir savas priekšrocības – atbildētājs var palikt anonīms (pilnīgs pretstats elektroniskajam pastam, kur tiek uzrādīta respondenta elektroniskā pasta adrese). Tie ir arī ļoti ērti pašiem pētniekiem, jo atbildes var tikt uzreiz saglabātas datubāzē, kur tās uzreiz (pat automātiski) var tikt izanalizētas.

Aptaujas anketa var izstrādāt ar filtra jautājumiem, kas jau aizpildot anketu sagrupē dalībniekus. Tas nozīmē, ka piemēram, „ja atbilde jā ejiet uz jautājumu 12, ja atbilde nē – uz jautājumu 14.” Noslēgumā respondenta atbildes tiek saglabātas datu bāzē un tās nav jāievada no jauna datu statistiskai apstrādei.

Taču izvērtējot izlasi jāņem vērā, ka:

  • daudziem cilvēkiem ir vairāk nekā viena e-pasta adrese;
  • daudzi cilvēki izmanto vairāk nekā vienu interneta pakalpojumu sniedzēju;
  • vienam datoram var būt vairāki lietotāji;

Elektroniska anketēšana, pētījums nodrošina vairākas būtiskas priekšrocības:

  • Ir sasniegta interesējoša mērķauditorija;
  • izmaksu ziņā interneta aptaujas, anketas ir ekonomiski izdevīgākās;
  • anketu izplatīšana aizņem salīdzinoši maz laika, kā arī nav nepieciešami papildus līdzekļi anketu kopēšanai un piegādei;
  • apgrozījumlaiks (laiks no darba nodošanas operētājsistēmai līdz rezultātu saņemšanai) ir ātrs;
  • ir iespējams ērti sasniegt respondentus no visas Latvijas;
  • atbildes nosūtīšana ir salīdzinoši vienkārša, turklāt anketu respondents var aizpildīt sev izdevīgā laikā, labi pārdomājot savas atbildes. Kopumā iespējams sagaidīt godīgākas un tiešākas atbildes;
  • uzreiz var izveidot datu bāzes un tālāk apstrādāt ar datora palīdzību;

Ar interneta palīdzību var pētīt arī paša interneta attīstību. Iedzīvotāju pētījumi internetā (etnography of the internet) pēta cilvēku paradumus internetā, un ko viņiem nozīmē internets. Tā jautā un meklē atbildes uz jautājumiem: „Cik īsta ir jūsu pieredze internetā?”, vai: „Cik īsta ir interneta pieredze?”.

Informācijas pieejamība tās analīzei un anonimitātei ļauj pētniekiem analizēt tekstus un stāstījumu Interneta vietnēs, izmantot telefonkonferences globālajām fokus-grupām un veikt aptaujas, anketēšanu, intervijas, izmantojot elektronisko pastu un e-diskusijas.

To, ka interneta lietotāji nav reprezentatīvi uz kopējā sabiedrības fona, ir ierobežojošs faktors, lai veiktu apjomīgus pētījumus Internetā. Kvalitatīviem pētījumiem nav nepieciešami reprezentatīvi izvēles materiāli – kvalitatīvā pētījumā mēs neinteresējamies par vidēju tipisku iedzīvotāju viedokli, bet vēlamies iegūt vispusīgu sapratni par specifisku cilvēku vai grupu pieredzi. Dotajā gadījumā – tā ir aktīva analīzes – kas tiek dēvēta arī par jūtīgu vērojumu, kad pētnieks piedalās komunikācijas procesā – varbūt pat neidentificējot sevi (slēpts novērojums).