Par ratiņkrēsliem..

Lauki, kuri ir atzīmēti ar zvaigznītēm (*), ir obligāti jāaizpilda!

Kura ražotāja ratiņkrēslus Jūs lietojat ikdienā? (pie šī jautājuma ir iespējama vairāk nekā viena atbilde) *

Vai ratiņkrēslu iegādājāties par saviem līdzekļiem vai izmantojat tos ratiņkrēslus, ko valsts budžeta ietvaros nodrošina Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs? *

Ja ratiņkrēslu iegādājāties par saviem līdzekļiem, norādiet lūdzu to iegādes vērtību?  *

Cik viena gada laikā Jums ir izdevumi (Ls) saistībā ar ratiņkrēslu?  *

Kādas problēmas Jūs visbiežāk piemeklē saistībā ar ratiņkrēsliem? (pie šī jautājuma ir iespējama vairāk nekā viena atbilde) *

Ja izmantojat valsts piešķirtos ratiņkrēslus, vai Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs veic pienācīgi savus pienākumus? Ja Jūsu atbilde ir "Nē", lūdzu norādiet Jūsu neapmierinātības iemeslus. *

Kas ir tās ratiņkrēslu rezerves detaļas, kas plīst/jānomaina visbiežāk? *

Kur Jūs visbiežāk meklējat palīdzību, ja ratiņkrēslam ir nepieciešams remonts? *

Ja ratiņkrēslus remontējat paši, kur Jūs visbiežāk meklējat nepieciešamās rezerves detaļas? (pie šī jautājuma ir iespējama vairāk nekā viena atbilde) *

Ja remontu veic kāds speciālists, cik parasti ilgā laikā ratiņkrēslu remonts tiek pabeigts? *

Kas ir tās lietas, kas Jums pietrūkst pilnvērtīgai darbībai un dzīvei ar ratiņkrēsliem? (neskaitot finansiāla rakstura un vides pieejamības problēmas). Pie šī jautājuma ir iespējama vairāk nekā viena atbilde. *

Paldies par anketas aizpildīšanai veltīto laiku un veiksmīgu Jums dienu!

Komentārs:

WebAnketa.com

Bezmaksas anketas izveides