Konkurss Jelgavas pilsētas skolām "Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes Gada balva “Zelta Grauds -2018"

Lauki, kuri ir atzīmēti ar zvaigznītēm (*), ir obligāti jāaizpilda!

Vecāku aptaujas anketa

Mans bērns mācās:  *

Izvēlaties skolu, kurā mācās Jūsu bērns.

Mans bērns mācās:  *

Izvēlaties izglītības posmu, kurā šobrīd ir Jūsu bērns.

Lūdzu novērtējiet vidi sava bērna izglītības iestādē! *

Izsakiet savu vērtējumu 5 ballu skalā, kur 5 – pilnībā piekrītu, 1 – pilnībā nepiekrītu.
5 4 3 2 1
Mani apmierina skolas sniegtā izglītības kvalitāte
Skolā valda pozitīva, atbalstoša, uz savstarpēju cieņu balstīta gaisotne
Skolā strādā profesionāli skolotāji
Skolotāji motivē manu bērnu sasniegt labākus rezultātus
Skolotāji palīdz risināt problēmas, ja manam bērnam tās rodas
Skolotāju attieksme pret visiem bērniem klasē ir laipna, korekta un taisnīga
Skola veicina mana bērna interesi par turpmākām mācību gaitām, karjeras iespējām
Skola nodrošina pasākumus veselīga dzīves veida paradumu veidošanai skolēnos
Skola nodrošina daudzpusīgas iespējas skolēnu talantu attīstīšanai
Skola piedāvā tehniskās jaunrades iespējas
Mana bērna klases kolektīvs ir draudzīgs
Mans bērns var droši izteikt savu viedokli, viņš/viņa vienmēr kolektīvā tiek uzklausīts
Manam bērnam patīk piedalīties skolas un klases pasākumos.
Skola nodrošina drošu un sakārtotu vidi
Skolā uzklausa un ņem vērā vecāku viedokli un priekšlikumus
Skola mani informē par izglītības iestādes attīstības plāniem
Skolai ir strukturēta mājaslapa, kurā es atrodu nepieciešamo informāciju
Es ieteiktu šo skolu citiem

Lūdzu, izmantojiet brīvo laukumu, lai izteiktu citus savus komentārus par sava bērna izglītības iestādi. *

Paldies par atsaucību!

WebAnketa.com

Bezmaksas anketas izveides