Моніторинг та спрощення регуляторного середовища для малого і середнього бізнесу

Fields, marked with an asterisk (*), are required to fill in!

Шановні підприємці та представники бізнес-асоціацій!

Коаліція провідних бізнес-асоціацій України, у межах реалізації проекту «Моніторинг та спрощення регуляторного середовища для малого і середнього бізнесу» (виконується за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва http://cipe.org/language-intro/russian), розпочинають проведення громадської експертизи регуляторної діяльності Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, обласних та районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.
Зрозуміло, що в межах одного невеликого проекту неможливо охопити одразу всі проблемні аспекти у сфері підприємництва. У зв’язку з цим звертаємося до Вас з проханням прийняти участь в опитуванні щодо визначення пріоритетних напрямів для проведення громадської експертизи. З Вашою допомогою ми зможемо провести громадську експертизу конкретних прикладів регуляторних актів, які найбільш негативно впливають на підприємництво. З метою забезпечення реальних змін та покращення регуляторного середовища для малого і середнього бізнесу просимо підприємців та бізнес-асоціації дати відповіді на запитання короткої анкети, наведеної нижче.

Опитування триває до 21 березня 2014 року.

Заздалегідь вдячні за Ваші відверті відповіді!

Інформаційний партнер: Газета "Частный предприниматель" (http://chp.com.ua/).

1. На Вашу думку, який нормативно-правовий акт Верховної Ради України створює найбільші перешкоди для ведення підприємницької діяльності? (Наведіть назву, дату та номер акта) *

2. На Вашу думку, який нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України створює найбільші перешкоди для ведення підприємницької діяльності? (Наведіть назву, дату та номер акта) *

3. На Вашу думку, який з нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади (міністерства/комісії/агентства) створює найбільші перешкоди для ведення підприємницької діяльності? (Наведіть назву, дату та номер акта, назву органу влади, який прийняв даний документ) *

4. На Вашу думку, який з нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади (обласні/районні державні адміністрації) створює найбільші перешкоди для ведення підприємницької діяльності? (Наведіть назву, дату та номер акта, назву органу влади, який прийняв даний документ) *

5. На Вашу думку, який з нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування створює найбільші перешкоди для ведення підприємницької діяльності? (Наведіть назву, дату та номер акта, назву органу влади, який прийняв даний документ) *

6. Чи брали Ви участь в обговоренні проектів регуляторних актів? (якщо відповідь «ні», переходьте до питання 8) *

7. Чи були враховані розробником регуляторного акта Ваші пропозиції або зауваження? *

8. Чи готові Ви, у майбутньому, брати активну участь в обговоренні проектів регуляторних актів, якими регулюється підприємницька діяльність? *

9. На Вашу думку, чого бракує для дієвого діалогу між владою та бізнесом? *

10. Оцініть, будь ласка, за 10 - бальною шкалою (1 – найменший, 10 – найбільший) вплив зазначених факторів на бізнес-клімат в Україні? *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Недосконала та суперечлива нормативно-правова база у сфері малого і середнього бізнесу
2. Відсутність дієвого діалогу між органами влади, підприємцями та бізнес-асоціаціями
3. Непрогнозована та неефективна регуляторна діяльність органів влади
4. Брак кваліфікованих фахівців в органах влади
5. Відсутність громадського контролю за регуляторною діяльністю органів влади
6. Відсутність дієвого нагляду з боку органів прокуратури
7. Ігнорування Верховною Радою України вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» під час прийняття законодавчих актів
8. Прийняття органами виконавчої влади, посадовими особами і органами місцевого самоврядування регуляторних актів з порушенням принципів та процедур державної регуляторної політики
9. Формальна підготовка аналізу регуляторного впливу, без наведення аргументів на користь запровадження державного регулювання
10. Відсутність відповідальності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування за порушення норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
11. Інше (вкажіть)

11. Інше (вкажіть)  *

WebAnketa.com

{index_page:short_slogan}