სიქა-ს ENO - კლუბი

„სიქა _ საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართულის ასოციაცია“ წარმოგიდგენთ “”ENO _ კლუბს“, 11-14 ასაკის მოზარდებისთვის.

ENO – Environment online (გარემო რეალურ დროში) ვირტუალური სკოლა და ქსელია, სადაც გაწევრიანებულია 10 000მდე სკოლა მსოფლიოს 152 ქვეყნიდან. პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ლოკალურ და გლობალურ აქტივობებს.

კლუბში მუშაობის დროს ახალგაზრდები აიმაღლებენ ცნობიერებას თემსა და თემის გარეთ არსებული გარემოს შესახებ. შეხვედრები არაფორმალური განათლების მეთოდით წარიმართება ეკოლოგიური პრობლემების შესწავლის და მათი მოგვარების გზების გამოსავლენად. კლუბის მონაწილეები შეასრულებენ პროგრამით გათვალისწინებულ სხვადასხვა დავალებებს. ჩაატარებენ კვლევებსა და აქტივობებს.
პროგრამაზე მუშაობისა დროს მოსწავლეები გაივითარებენ პრეზენტაციის, კვლევის, კომუნიკაციის, აქტივობების დაგეგმვისა და განხორციელების, სოციალური მედიის გამოყენების უნარებს.
საკლუბი შეხვედრები გაიმართება კვირაში ერთხელ, პარასკევს 17:00 საათზე. შეხვედრის ხანგრძლივობა 1 საათი. დამატებითი აქტივობები დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის შესაძლებელია მოეწყოს დამატებითი შეხვედრები.
კლუბის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი.
ENO _ კლუბი მუშაობს 2013 წლის ნოემბრის თვიდან 2014 წლის მაისი თვის ჩათვლით, იანვრის თვეში შესვენებით.
კლუბის მუშაობაში ჩართული არიან სიქა-ს უცოელი მოხალისეები. საერთაშორისო ონლაინ ქსელში მუშაობითა და უცხოელ მოხალისეებთან და თანატოლებთან ურთიერთობით კლუბის წევრები ასევე აიმაღლებენ ინგლისური ენი ცოდნის დონეს, სოციალური მედიის ინსტრუმენტების გამოყენებასა და პრეზენტაციის უნარებს.
კლუბის საწევრო გადასახალი _ 15 ლარი თვეში.
მონაწილეთა შერჩევა მოხდება ონლაინ აპლიკაციების მეშვეობით.

Fields, marked with an asterisk (*), are required to fill in!

სახელი და გვარი *

ტელეფონის ნომერი *

ელექტრონული ფოსტის მისამართი  *

Facebook მისამართი *

სასწავლო დაწესებულება. სკოლა/კლასი *

რატომ გსურთ სიქა-ს ENO კლუბში გაწევრიანება? (დაასაბუთეთ 5-6 წინადადებით) *

სად და როგორ აპირებთ კლუბში მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების გამოყენებას? *

რა გსმენიათ ორგანიზაციის "სიქა - საგანამანთლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია" შესახებ? *

რა ტრენინგებში, ღონისძიებებსა და ბანაკებში მიგიღიათ მონაწილება? (გთხოვთ, ჩამოთვალოთ: დასახელება, თარიღი და ორგანიზატორი) *

დამატებითი ინფორმაცია (თქვენი ჰობი, ინტერესები და ა.შ.) *

WebAnketa.com

{index_page:short_slogan}