2014 წლის CISV ბანაკების წინასწარი რეგისტრაცია

http://webanketa.com/forms/6gwk4e9h5ww3jdshccvk6e0/

ეს ფორმა საშუალებას მოგვცემს განვსაზღვროთ დაახლოებით რამდენი ადგილი დაგვჭირდება 2014 წლის ბანაკებში, გთხოვთ ფორმა შეავსოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ნამდვილად გადაწყვეტილი გაქვთ 2014 წლის ბანაკებში მონაწილეობა, გაითვალისწინეთ დაახლოებითი ღირებულება.

CISV წინა წლების გამოცდილების შესახებ იხილეთ www.cisvgeorgia.org . აქვე ნახავთ დაახლოებით ფასებს და პირობებს.
გმადლობთ თანამშრომლობისთვის.
CISV-საქართველოს გუნდი

Fields, marked with an asterisk (*), are required to fill in!

სახელი *

გვარი *

ასაკი 2014 წლის ზაფხულისთვის *

დაბადების თარიღი *

რომელ ბანაკში გსურთ წასვლა 2014 წლის ზაფხულში *

პირადი საკონტაქტო ტელეფონი *

მშობლის საკონტაქტო ტელეფონი *

თქვენს შესახებ (გაგვაცანით თქვენი თავი - მოკლე დახასიათებისა და უნარების აღწერის ფორმით) *

როგორ გაიგეთ CISV-ის შესახებ *

რას ელოდებით CISV-ის პროგრამებისგან  *

აქვს თუ არა მნიშვნელობა, რომელ ქვეყანაში იქნება CISV პროგრამა *

რომელი აღწერს უფრო ზუსტად CISV-ის *

თუ გამოცდილი ხართ CISV-ში, როგორ წარუდგენდით პროგრამას სხვებს, რა არის და რა მოგცათ მან თქვენ? *

თუ ჯერ არ გაქვთ გამოცდილება, მიაწერეთ: "არ მაქვს გამოცდილება”

WebAnketa.com

Free creation of surveys