Latvijas Autisma apvienības ārējā komunikācija

Lauki, kuri ir atzīmēti ar zvaigznītēm (*), ir obligāti jāaizpilda!

Labdien! Kvalifikācijas darba ietvaros vēlos uzzināt par Latvijas Autisma apvienības ārējo komunikāciju un tās, organizēšanā izmantotos sabiedrisko attiecību instrumentus. Anketa sastāv no slēgtajiem un atvērtajiem jautājumiem, katram slēgtajam jautājumam jāatzīmē viens atbilžu variants. Šī anketa ir anonīma, tā aizņems ne vairāk kā 10 minūtes.

1.Kā Jūs uzzinājāt par Latvijas Autisma apvienību? *

2.Kā Jūs iegūstat informāciju par biedrības aktualitātēm? *

3. Ko Jūs vēlētos redzēt Latvijas Autisma apvienības mājas lapā? Sagrupējiet pēc nozīmīguma. *

Ļoti svarīgi Svarīgi Mazsvarīgi Nenozīmīgi
Forumu
Pasākumu kalendāru
Speciālistu rakstus
Citu pieredzi

4. Ko Jūs vēlaties saņemt un sagaidīt no Latvijas Autisma apvienības? *

5. Vai uzskatāt, ka Latvijas Autisma apvienība veiksmīgi piesaista finansējumu organizācijas attīstībai? *

6.Vai apmeklējat Latvijas Autisma apvienības rīkotos pasākumus? Kāpēc? *

7. Vai Latvijas autisma apvienība pietiekamā līmenī popularizē savu organizāciju? *

8. Ko, jūsuprāt, vajadzētu darīt, lai popularizētu organizāciju? *

9. Kā Jūs vērtējat esošo informācijas pieejamību par Latvijas Autisma apvienības aktualitātēm? *

10. Ko Jūs ieteiktu pilnveidot Latvijas Autisma apvienības komunikācijā? *

11. Jūsu vecums  *

12. Jūsu nodarbošanās/raksturojums? *

13. Izglītība *

14. Dzīvesvieta *

15. Dzimums *

PALDIES!

WebAnketa.com

Bezmaksas anketas izveides