Реєстраційна форма для курсів латиської мови_2024

Izglītības attīstības centra (IAC) projekts "Atbalsts izaugsmei" (2023.LV/NVO_UKR/17), tā aktivitātes finansē Eiropas Savienība Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības (“Emergency Assistance”) projekta Nr. HOME-2022-AMIF-AG-EMAS-TF1-LV-0012 – UA-SUP ietvaros.