Iesniegums reģistrācijai interešu izglītības programmā "Keramika” 2023./2024.m.g.

Lauki, kuri ir atzīmēti ar zvaigznītēm (*), ir obligāti jāaizpilda!

Ziņas par bērnu

Bērna vārds, uzvārds *

Personas kods *

Bērna vecums  *

Faktiskā dzīvesvieta *

Deklarētā dzīvesvieta (ja nesakrīt ar faktisko) *

Vai jūsu bērns jau ir JNMMS audzēknis? *

Ziņas par vecākiem (kas parakstīs Izglītošanas līgumu)

Vārds, Uzvārds *

Personas kods *

vecākam, kurš parakstīs Izglītošanas līgumu

Faktiskā dzīvesvieta *

Deklarētā dzīvesvieta (ja atšķiras no faktiskās) *

tālrunis *

Izglītošanas līgumu parakstīšu: *

WebAnketa.com

Bezmaksas anketas izveides