Iesniegums reģistrācijai Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā 2022./2023.m.g.

Lauki, kuri ir atzīmēti ar zvaigznītēm (*), ir obligāti jāaizpilda!

Ziņas par bērnu

Bērna vārds, uzvārds *

Personas kods *

Bērna vecums  *

Faktiskā dzīvesvieta *

Deklarētā dzīvesvieta (ja nesakrīt ar faktisko) *

Vai pienākas mācību maksas atlaide? (atzīmēt atbilstošo vai atstāt neatzīmētu) *

Kurā mācību punktā vēlas mācīties? *

Kurā klasē vēlas iestāties?* *

*Ja bērns iepriekš nav mācījies mūzikas vai mākslas skolā, lūdzu ierakstīt 1.klasi
*Ja bērns pāriet JNMMS no citas mūzikas vai mākslas skolas, lūdzu atzīmēt, uz kuru klasi vēlas pāriet.

Vai jūsu bērns jau ir JNMMS audzēknis? *

Ziņas par vecākiem (kas parakstīs Izglītošanas līgumu)

Vārds, Uzvārds *

Personas kods *

vecākam, kurš parakstīs Izglītošanas līgumu

Faktiskā dzīvesvieta *

Deklarētā dzīvesvieta (ja atšķiras no faktiskās) *

Darbavieta *

tālrunis *

Izglītošanas līgumu parakstīšu: *

WebAnketa.com

Bezmaksas anketas izveides