Upitnik za građanke i građane opštine Kostajnica

Fields, marked with an asterisk (*), are required to fill in!

EVROPSKA OZNAKA IZVRSNOSTI U UPRAVLJANJU

European Label of Governance Excellence - ELoGE

UPITNIK ZA GRAĐANE O 12 PRINCIPA DOBROG DEMOKRATSKOG UPRAVLJANJA

Ova anketa kreirana je u svrhu prikupljanja mišljenja građanki i građana o uslugama koje pruža i politikama koje provodi Opština Kostajnica. Popunjavanjem ovoga upitnika, iskazujete vlastiti stav o primjeni 12 osnovnih principa lokalne uprave i time dajete svoj direktni doprinos procesu demokratizacije u Opštini Kostajnica.

Opština Kostajnica u saradnji sa Agencijom lokalne demokratije Mostar kao nosiocem akreditirane platforme za dodjelu Evropske oznake izvrsnosti u upravljanju Savjeta Evrope (European Label of Governance Excellence - ELoGE) u Bosni i Hercegovini, provodi istraživanje za procjenu demokratije u lokalnim samoupravama u Bosni i Hercegovini. U 12 principa dobrog demokratskog upravljanja sadržane su temeljne vrijednosti koje definišu zajedničku viziju evropskog demokratskog upravljanja.

Anketa sadrži 12 izjava o kojima možete dati svoje mišljenje, tako što ćete odabrati jedan od ponuđenih odgovora: 0 - Nemam mišljenje, 1 - Vrlo slabo, 2 - Slabo , 3 - Dobro, 4 - Vrlo dobro.

Anketa je anonimna.

Za više informacija posjetite stranicu projekta Link 4 Cooperation

Princip 1: Pošteno provođenje izbora, zastupanje i učešće

(Osigurava realne mogućnosti svim građanima da iskažu svoj stav o javnim poslovima u lokalnoj zajednici)

1. Zadovoljan/na sam mogućnostima koje imam da utičem na opštinske odluke koje su mi od interesa. *

Princip 2: Reaktivnost - blagovremena i adekvatna reakcija

(Osigurava da lokalna vlast ispuni legitimna očekivanja i potrebe građana)

2. Pritužbe vezane za pružanje usluga Opština Kostajnica rješava na profesionalan način. *

Princip 3: Efikasnost i djelotvornost

(Osigurava da su ciljevi ispunjeni uz najbolju upotrebu resursa)

3. U cjelini, prilično sam zadovoljan/na uslugama koje pruža Opština Kostajnica. *

Princip 4: Otvorenost i transparentnost

(Osigurava javni pristup informacijama i olakšava razumijevanje načina provedbe lokalnih javnih poslova)

4. Opština Kostajnica dobro informiše građane o pitanjima vezanim za lokalne politke. *

Princip 5: Vladavina prava

(Osigurava pravednost, nepristranost i predvidljivost)

5. U ovoj opštini zajednički interesi svih stanovnika su važniji od interesa pojedinaca. *

Princip 6: Etičko ponašanje

(Osigurava da je javni interes stavljen ispred privatnog)

6. U ovoj opštini svi građani imaju jednak tretman bez obzira na njihovu povezanost s izabranim zvaničnicima/ama i službenicima/ama. *

Princip 7: Kompetentnost i kapaciteti

(Osigurava da su lokalni izabrani zvaničnici/e i službenici/e u mogućnosti obavljati svoje dužnosti)

7. Većina javnih službenika u ovoj opštini su kompetentni i uglavnom dobro obavljaju svoj posao. *

Princip 8: Inovacije i otvorenost za promjene

(Osigurava da dobrobit proizlazi iz novih rješenja i dobre prakse)

8. Opština Kostajnica ima dobre procedure za postupanje po sugestijama građana u svrhu poboljšanje pružanja javnih usluga. *

Princip 9: Održivost i dugoročna orjentacija

(Osigurava uzimanje u obzir interes budućih generacija)

9. U ovoj opštini donosioci odluka uključuju građane u pronalaženja rješenja za lokalne probleme. *

Princip 10: Dobro finansijsko upravljanje

(Osigurava optimalno i produktivno korištenje javnih sredstava)

10. Opština Kostajnica dobro informiše građane o tome šta porezni obveznici dobivaju za svoj novac. *

Princip 11: Ljudska prava, kulturna različitost i socijalna kohezija

(Osigurava da svi građani budu zaštićeni i poštovani i da niko nije diskriminiran ili isključen)

11. U ovoj opštini se poštuju ljudska prava i njihova primjena se stalno unapređuje za sve kategorije stanovništva. *

Princip 12: Odgovornost

(Osigurava da lokalni izabrani zvanicnici/e i službenici/e preuzmu odgovornost i odgovaraju za svoje postupke)

12. U ovoj opštini izabrani zvaničnici/ce dobro obrazlažu svoje odluke građanima. *

OSNOVNE INFORMACIJE

13. Pol *

13.a Zanimanje:  *

13.b Veoma sam zadovoljan/na mogućnostima koje imam da utičem na vlastito radno okruženje. *

14. U politici se često spominju termini “lijevo” i “desno”. Na skali na kojoj 1 predstavlja one koji su politički potpuno lijevo, a 10 predstavlja one koji su politički potpuno desno, gdje bi ste se smjestili?  *

15. Koliko imate godina?  *

16. Nivo obrazovanja:  *

17. Prihodi domaćinstva:  *

18. Koliko godina živite u Opštini Kostajnica? *

19. Imate li svakodnevnu odgovornost za brigu o djeci ili drugim članovima porodice? *

HVALA NA UČEŠĆU!