Avaldus 10.klassi astumiseks 2022-2023.õa

Поля, отмеченные звёздочкой (*), обязательны для заполнения!

I Õpilase andmed (Данные ученика)

1.Õpilase perekonnanimi ja eesnimi (Имя и фамилия ученика) *

2.Isikukood (личный код) *

4.Kontakttelefon (контактный номер телефона) *

5.Kodakondsus (Гражданство) *

6.Kodune keel (Домашний язык) *

7.Tegelik aadress (Действительный адрес) *

Страна

Регион

Город

Почтовый индекс

Улица

Дом

Квартира

8.Põhikooli nimetus (Название школы на эстонском языке, где получено основное образование и год выпуска) *

9.Soovin õppida C keelena saksa/soome keelt (Желаю изучать немецкий/финский язык) *

II Lapsevanemate andmed

10. Ema ees- ja perekonnanimi (Имя и фамилия мамы) *

11. Ema kontakttelefon (Контактный телефон мамы) *

13. Isa ees- ja perekonnanimi (Имя и фамилия папы) *

14. Isa kontakttelefon (Контактный телефон папы) *

16.Hooldaja ees- ja perekonnanimi (Имя и фамилия попечителя)  *

17. Hooldaja kontakttelefon (Контактный телефон попечителя) *

19.Ankeedi täitmise kuupäev (Дата заполнения анкеты) *

Kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on õiged ja annan nõusoleku taotluses märgitud isikuandmete töötlemiseks vastavalt EV seadustega sätestatud nõuetele.

Комментарий

WebAnketa.com

{index_page:short_slogan}