Teiksim paldies Nīcas un Otaņķu pagastu ļaudīm!

Aicinām ieteikt cilvēku kādā no 7 kategorijām. Pievienojiet lūdzu pamatojumu, kāpēc, jūsuprāt, minētais cilvēks ir pelnījis apbalvojumu. Noteikti jāpievieno arī jūsu tālruņa numurs, lai pēc izlozes veiksminiekam būtu iespējams paziņot par laimestu

Lauki, kuri ir atzīmēti ar zvaigznītēm (*), ir obligāti jāaizpilda!

„Par mūža devumu Nīcas novadam” – piešķir personai par īpašiem nopelniem vairāku gadu garumā Nīcas un/vai Otaņķu pagastu sabiedrības labā. *

„Gada jaunietis” – piešķir personai vecumā no 13-25 gadiem, par sasniegumiem mācībās un ārpusklases darbā, brīvprātīgo darbu, kā arī dalību aktivitātēs, pārstāvot Nīcas un/vai Otaņķu pagastus. *

„Gada cilvēks savā amatā” – piešķir personai par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu un sabiedrību (izglītības, veselības, apkalpojošās sfērā strādājošs darbinieks u.c.). *

„Gada balva uzņēmējdarbībā” – piešķir uzņēmumam, mājražotājam vai amatniekam par ieguldījumu uzņēmējdarbības, lauksaimniecības, infrastruktūras attīstībā. *

„Gada balva kultūrā” – piešķir kolektīvam, biedrībai, personai par radošu, aktīvu darbību kultūras jomā. *

„Gada balva sabiedriskajā darbībā” – piešķir personai, biedrībai, kolektīvam par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu Nīcas un/vai Otaņķu pagastu attīstībā. *

"Gada balva sportā" - piešķir personai vai komandai par sasniegumiem sportā un sporta jomas attīstīšanā. *

Jūsu vārds, uzvārds un tālrunis. *

WebAnketa.com

Bezmaksas anketas izveides