Iesniegums reģistrācijai Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas sagatavošanas klasē 2021./2022.m.g.

Lauki, kuri ir atzīmēti ar zvaigznītēm (*), ir obligāti jāaizpilda!

Ziņas par audzēkni

Audzēkņa vārds, uzvārds *

Personas kods *

Faktiskā dzīvesvieta *

Deklarētā dzīvesvieta (ja nesakrīt ar faktisko) *

Kurā mācību punktā vēlas mācīties? *

Kurā izglītības programmā vēlas mācīties? *

Ziņas par vecākiem

Vārds, Uzvārds *

Personas kods *

vecākam, kurš parakstīs Izglītošanas līgumu

Faktiskā dzīvesvieta *

Deklarētā dzīvesvieta (ja atšķiras no faktiskās) *

Darbavieta *

tālrunis *

WebAnketa.com

Bezmaksas anketas izveides