Gada novadnieks 2020

Lauki, kuri ir atzīmēti ar zvaigznītēm (*), ir obligāti jāaizpilda!

Aicinām ieteikt cilvēku kādā no 6 kategorijām. Pievienojiet lūdzu pamatojumu, kāpēc, jūsuprāt, minētais cilvēks ir pelnījis apbalvojumu. Noteikti jāpievieno arī jūsu tālruņa numurs, lai pēc izlozes veiksminiekam būtu iespējams paziņot par laimestu.

Komentārs:

„Par mūža devumu Nīcas novadam” – piešķir personai par īpašiem nopelniem vairāku gadu garumā Nīcas novada sabiedrības labā. *

„Gada jaunietis” – piešķir personai vecumā no 13-25 gadiem, par sasniegumiem mācībās un ārpusklases darbā, brīvprātīgo darbu, kā arī dalību ārpus novada aktivitātēs, pārstāvot Nīcas novadu. *

„Gada cilvēks savā amatā” – piešķir personai par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību (izglītības, veselības, apkalpojošās sfērā strādājošs darbinieks u.c.). *

„Gada balva uzņēmējdarbībā” – piešķir uzņēmumam, mājražotājam vai amatniekam par ieguldījumu uzņēmējdarbības, lauksaimniecības, infrastruktūras attīstībā. *

„Gada balva kultūrā” – piešķir kolektīvam, biedrībai, personai par radošu, aktīvu darbību kultūras jomā, veicinot Nīcas novada popularizēšanu. *

„Gada balva sabiedriskajā darbībā” – piešķir personai, biedrībai, kolektīvam par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu Nīcas novada attīstībā. *

Jūsu vārds, uzvārds, tālrunis *

WebAnketa.com

Bezmaksas anketas izveides