Avaldus 10.klassi astumiseks 2020/2021.õa

Fields, marked with an asterisk (*), are required to fill in!

I Õpilase andmed (Данные ученика)

1.Õpilase perekonnanimi ja eesnimi (Имя и фамилия ученика) *

2.Isikukood (личный код) *

4.Kontakttelefon (контактный номер телефона) *

5.Kodakondsus (Гражданство) *

6.Kodune keel (Домашний язык) *

7.Tegelik aadress (Действительный адрес) *

Страна

Регион

Город

Почтовый индекс

Улица

Дом

Квартира

8.Põhikooli nimetus (Название школы на эстонском языке, где получено основное образование и год выпуска) *

9.Soovin õppida C keelena saksa/soome keelt (Желаю изучать немецкий/финский язык) *

II Lapsevanemate andmed

10. Ema ees- ja perekonnanimi (Имя и фамилия мамы) *

11. Ema kontakttelefon (Контактный телефон мамы) *

13. Isa ees- ja perekonnanimi (Имя и фамилия папы) *

14. Isa kontakttelefon (Контактный телефон папы) *

16.Hooldaja ees- ja perekonnanimi (Имя и фамилия попечителя)  *

17. Hooldaja kontakttelefon (Контактный телефон попечителя) *

19.Ankeedi täitmise kuupäev (Дата заполнения анкеты) *

20.Tutvu 10.kl tunnijaotusplaaniga 2020/2021.õppeaastaks. Познакомься с планом распределения учебной нагрузки в 10 кл. на 2020/21 уч.год *

Tutvu 10.kl tunnijaotusplaaniga 2020/2021.õa
Познакомься с планом распределения учебной нагрузки в 10 кл. на 2020/21 уч.год.
Tutvu 10.klassi tunniplaaniga 2020.-2021.aastaks

В окошке ответа подтверди: с планом учебной нагрузки ознакомлен(а) и скопируй ссылку плана учебной нагрузки в окошко ответа.

WebAnketa.com

{index_page:short_slogan}