Pieteikuma anketa

Lauki, kuri ir atzīmēti ar zvaigznītēm (*), ir obligāti jāaizpilda!

Valsts izglītības satura centra ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001)

Profesionālās kompetences pilnveides kursi pedagogiem “Interaktīvi mācību materiāli un to pielietošana mācību procesā”
Norises laiks: 2020.gada 17. un 29.aprīlis.
Norises vieta: SIA "Baltijas Datoru akadēmija" Tallinas iela 4, Rīga

Informācija par dalībnieku

Vārds, uzvārds *

Personas kods *

Pašreizējais vecums (pilni gadi) *

Dalībnieka kontaktinformācija

Deklarētā dzīvesvieta (Republikas pilsēta vai novads) *

Tālrunis *

Informācija par darba vietu

Uzņēmums/institūcija (lūdzu norādīt pilnu darba vietas nosaukumu) *

Ieņemamais amats *

Darba vietas faktiskā atrašanās vieta (Republikas pilsēta vai novads) *

Lūdzu norādīt informāciju statistikas datu iegūšanai.

Jūsu izglītība (lūdzu norādīt savu izglītības līmeni) *

Dalībnieks no lauku apvidus *

Lauku apvidus – par lauku teritoriju tiek uzskatīta visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs 5000 (t.i. izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datus).

Iesniedzot šo dokumentu apliecinu, ka piekrītu savu personas datu apstrādei ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldības un personāla kompetences pilnveide" (Vienošanās Nr.8.5.3.0/16/1/001) (turpmāk - Projekts) ietvaros visā Projekta īstenošanas un pēcuzraudzības periodā, un to nodošanai Projekta uzraugošām institūcijām, t.sk. Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai un Eiropas Komisijai vai to tiesību pārņēmējiem. Fizisko personu datu apstrādes pārzinis: Valsts izglītības satura centrs Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67216500, e-pasts: visc@visc.gov.lv.

Paldies!

WebAnketa.com

Bezmaksas anketas izveides