Publiskā apspriešana par koku ciršanu īpašumā "Nīcas vidusskola"

Lauki, kuri ir atzīmēti ar zvaigznītēm (*), ir obligāti jāaizpilda!

Lūdzu, izsakiet viedokli par koku nociršanu (atbalstu, daļēji atbalstu, neatbalstu) *

Lūdzu, pamatojiet savu viedokli *

Ziņas par respondentu (vārds, uzvārds) *

Dzīves vietas adrese/juridiskā adrese *

Tālrunis *

Datums *

WebAnketa.com

Bezmaksas anketas izveides