Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” klientu apmierinātības aptauja

Lauki, kuri ir atzīmēti ar zvaigznītēm (*), ir obligāti jāaizpilda!

Godājamais klient!

Viens no Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” (turpmāk tekstā – Dienests) prioritātēm ir klientu apmierinātība ar mūsu sniegtajiem sociāliem pakalpojumiem. Aicinām Jūs izteikt savu viedokli par mūsu darbu, aizpildot anketu.
Anketā izvirzītie jautājumi ļaus noskaidrot, kā Jūs vērtējat Dienesta sniegtos sociālos pakalpojumus, un tādējādi pilnveidot un uzlabot Dienesta darbu. Jūsu atbildes ir anonīmas, iegūtā informācija tiks izmantota tikai pētnieciskiem nolūkiem. Paldies par atsaucību!

1. Kādu klientu grupu Jūs pārstāvat?  *

2. Cik bieži Jūs izmantojat Sociālā dienesta pakalpojumus?  *

3. Kurus no sniegtajiem pakalpojumiem esat izmantojuši (ja nepieciešams, atzīmējiet vairākus)? *

4. Lūdzam atzīmējiet vienu atbildes variantu un novērtējiet darbu pēc šādiem kritērijiem: *

ļoti labi labi apmierinoši neapmierinoši nevērtēju
Klientu pieņemšanas laiki
Laiks, kas jāpavada rindā
Konsultācijas kvalitāte klātienē pie konsultanta
Komunikācijas kvalitāte klātienē pie sociāla darba specialista
Konsultācijas kvalitāte telefoniski pie konsultanta
Komunikācijas kvalitāte telefoniski sociāla darba speciālista
Darbinieku attieksme/kompetence
Piedāvāto pakalpojumu klāsts
Informācija par pakalpojumiem
Izvietotas informācijas apjoms un kvalitāte Sociāla dienesta interneta vientē: www.socd.lv
Lietojamās iesniegumu veidlapas (pieprasītā informācija-saprotama, ērti aizpildāmas)
Pakalpojumu izpildes laiku ievērošana

Ja Jūsu vērtējums par darbu ir negatīvs, lūdzu norādīt problēmu:  *

6. Kādus kontaktēšanās un informāciju saņemšanas veidus Jūs izmantojat visbiežāk (ja nepieciešams, atzīmējiet vairākus):  *

7. Lūdzu atzīmējiet ar kuru no Sociāla dienesta vadītājam vai speciālistiem Jūs komunicējat un novērtējiet viņu attieksme/kompetence pēc šādiem kritērijiem (ja nepieciešams, atzīmējiet vairākus speciālistus):  *

Sociāla dienesta vadītājs  *

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājs  *

Aprūpes mājas birojs vecākais sociālais darbinieks *

Aprūpes mājas birojs sociālais darbinieks *

Aprūpes mājas birojs sociālais rehabilitētājs *

Aprūpes mājas birojs sociālais aprūpētājs/aprūpētājs *

Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba ģimenēm ar bērniem sektors vecākais sociālais darbinieks *

Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba ģimenēm ar bērniem sektors sociālais darbinieks  *

Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba ģimenēm ar bērniem sektora ģimenes asistents *

Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba ģimenēm ar bērniem sektora psihologs *

Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba personām ar invaliditāti un veciem ļaudīm sektora vecākais sociālais darbinieks *

Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba personām ar invaliditāti un veciem ļaudīm sektors sociālais darbinieks *

Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba pilngadīgām personām sektors vecākais sociālais darbinieks *

Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba pilngadīgām personām sektors sociālais darbinieks *

Asistentu pakalpojumu sektors sociālais darbinieks *

8. Kādi jauni pakalpojumu veidi Jums būtu vajadzīgi, kurus mēs nesniedzam (norādīt)? *

Jūsu atsauksmes, ieteikumi un darbības vērtējums  *

Pateicamies Jums par laiku, ko veltījāt anketas aizpildīšanai!

Komentārs:

WebAnketa.com

Bezmaksas anketas izveides