SIA Risinājums ABC klientu apmierinātības pētījums 2018

Lauki, kuri ir atzīmēti ar zvaigznītēm (*), ir obligāti jāaizpilda!

SIA Risinājums ABC veic pētījumu – aptauju, kuras mērķis ir iegūt priekšstatu mūsu klientu apmierinātību par Jums sniegtajiem pakalpojumiem.

Būsim ļoti pateicīgi, ja veltīsiet laiku anketas aizpildīšanai. Jūsu atbildes palīdzēs mums pilnveidot Jums sniegtos pakalpojumus atbilstoši Jūsu vajadzībām un vēlmēm.

Kā Jūs uzzinājāt par SIA Risinājums ABC piedāvājumu uzņēmumiem? *

(Iespējama viena atbilde)

Lūdzu, norādiet galveno iemeslu, kādēļ uzsākāt sadarbību ar SIA Risinājums ABC *

(Iespējama viena atbilde)

Cik lielā mērā Jūs kā uzņēmuma pārstāvis piekrītat šiem apgalvojumiem attiecībā uz SIA Risinājums ABC *

Lūdzam atbildēt skalā no 1 līdz 5, kur 1 nozīmē pilnībā nepiekrītu un 5 nozīmē pilnība piekrītat
1 2 3 4 5 grūti pateikt
Augstas kvalitātes pakalpojumu produkti
Plašs piedāvāto pakalpojumu produktu klāsts
Konkurētspējīga cena
Izcila uzņēmuma reputācija
Personīga, izcila un profesionāla klientu pieeja

Cik lielā mērā Jūs ieteiksiet izmantot SIA Risinājums ABC produktus un pakalpojumus saviem draugiem vai kolēģiem?  *

Lūdzu, novērtējiet skalā no 0 līdz 10, kur 0 nozīmē – noteikti neteiktu un 10 – noteikti ieteiktu.

Jā vēlieties, lūdzu norādiet kontaktinformāciju cita uzņēmuma pārstāvjiem, ar kuriem varam sazināties, lai izteiktu piedāvājumu.  *

Ko Jūs, kā uzņēmuma pārstāvis ieteiktu, lai SIA Risinājums ABC pilnveidotu, uzlabotu savā darbībā? *

WebAnketa.com

Bezmaksas anketas izveides