Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” nepilngadīgo bērnu ar invaliditāti vecāku/likumisko pārstāvju aptauja

Lauki, kuri ir atzīmēti ar zvaigznītēm (*), ir obligāti jāaizpilda!

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” veic nepilngadīgo bērnu ar invaliditāti vecāku/likumisko pārstāvju aptauju. Aptaujas mērķis ir labāk saprast katra bērna ar invaliditāti vajadzības, pilnveidot esošos sociālos pakalpojumus un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Rezultāti paredzēti iekšējai lietošanai. Aptauja ir anonīma

Komentārs:

1. Jūsu bērna vecums *

2. Jūsu bērnam ir funkcionālie traucējumi: *

3. Kā Jūs vērtējat Sociāla dienesta sniegto atbalstu un esošo sociālo pakalpojumu bērniem ar invaliditāti nepieciešamību? *

4. Kā Jūs vērtējat Sociāla dienesta sniegto atbalstu un esošos sociālos pakalpojumus bērniem ar invaliditāti? *

5. Vai Jūs zināt par “Drošības poga” pakalpojumu? Pakalpojums „Drošības poga” ietver cilvēka diennakts uzraudzību, neatliekamo palīdzību un psiholoģisko atbalstu, izmantojot īpašu saziņas sistēmu, piemēram, telefonu  *

6. Jūsu viedoklis par “Drošības poga” pakalpojuma  *

7. Ja Jūsu atbilde ir “ir nepieciešams ”,lūdzu, norādiet, kādā veidā jāfunkcionē “Drošības poga” pakalpojums  *

8. Jūsu viedoklis par pakalpojuma “Aukle” (bērnu pēc vecāka pieprasījuma uz noteiktu laiku pieskata Sociālā dienesta darbinieks) vai alternatīva pakalpojuma nepieciešamību.  *

9. Jūsu ieteikumi par alternatīvu pakalpojumu izmantošanu bērniem ar invaliditāti, lai uzlabotu bērnu dzīves kvalitāti ģimeniskā vidē. *

Paldies par atsaucību!

Komentārs:

WebAnketa.com

Bezmaksas anketas izveides