Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Aprūpes mājās biroja klientu aptauja

Lauki, kuri ir atzīmēti ar zvaigznītēm (*), ir obligāti jāaizpilda!

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” veic Aprūpes mājās biroja klientu aptauju ar mērķi pilnveidot apkalpošanu un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Rezultāti paredzēti iekšējai lietošanai. Aptauja ir anonīma.

Komentārs:

1. Jūsu dzimums *

2. Jūsu vecums *

3. Cik ilgi Jūs saņemat aprūpes mājās pakalpojumu *

4. Vai saņemta informācija par sociālajiem pakalpojumiem Jums ir pieejama un saprotama? *

5. Aprūpes mājās biroja darbinieku apkalpošanas kultūra (laipnība, atsaucība) *

Kas neapmierina? *

6. Aprūpes mājās biroja darbinieku profesionalitāte, kompetence *

Kas neapmierina? *

7. Vai Aprūpes mājas biroja darbinieki ir viegli sazvanāmi? *

8. Cik lielā mērā esat apmierināta/-s ar Aprūpes mājās biroja saņemtajiem pakalpojumu kvalitāti un apjomu? *

cits viedoklis *

9. Vai uzskatāt, ka atbalstu un pakalpojumu klāsts, ko sniedz Aprūpes mājās Birojs ir pietiekošs? *

Ja nē, tad kādus atbalstu un pakalpojumu veidus Jūs vēlētos ierosināt: *

10. Vai Aprūpes mājās biroja darbinieki informēja Jūs par “Drošības poga” pakalpojumu iespējām? *

11. Vai Aprūpes mājās biroja darbinieki informēja Jūs par Ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās pakalpojumu iespējām? *

12. Jūsu viedoklis par “Drošības poga” pakalpojumu: *

13. Jūsu viedoklis par Ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās pakalpojumu: *

14. Jūsu viedoklis par Pansijas pakalpojumu: *

15. Jūsu viedoklis par Servisa dzīvokļa pakalpojumu: *

16. Jūsu viedoklis, kādas darbības nepieciešams veikt Aprūpes mājās biroja darbiniekiem, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti: *

Paldies par atsaucību!

Komentārs:

WebAnketa.com

Bezmaksas anketas izveides