Aptaujas anketa Aizkraukles novada iedzīvotājiem domes organizēto pasākumu novērtēšanai

Lauki, kuri ir atzīmēti ar zvaigznītēm (*), ir obligāti jāaizpilda!

Aizkraukles novada dome un Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar pētījumu uzņēmumu Oxford Research Baltics veic Aizkraukles novada iedzīvotāju aptauju par novadā rīkotajiem pasākumiem un apmierinātību ar tiem. Dati tiks izmantoti apkopotā veidā un tiks izmantoti novada domes darba attīstībai.

Pateicamies par anketas aizpildīšanai veltīto laiku!
Jūsu atbildes palīdzēs uzlabot Aizkrauklē organizēto pasākumu piemērotību un kvalitāti.

1. Cik bieži/regulāri Jūs apmeklējat Aizkraukles novadā rīkotos pasākumus: *

Lūdzu, izvēlities vienu atbilžu variantu katrā rindā
Regulāri (apmeklēju visus rīkotos pasākumus) Bieži (apmeklēju vairākus rīkotos pasākumus) Reti (apmeklēju dažus rīkotos pasākumus) Neapmeklēju (neesmu apmeklējis nevienu rīkoto pasākumu)
Kultūras pasākumi
Sporta pasākumi
Izglītojošie pasākumi

Cits (lūdzu norādiet un novērtējiet saskaņā ar vērtēšanas skalu) *

2. Cik bieži/regulāri Jūs apmeklējat Aizkraukles novada kultūras un izglītības iestādes: *

Lūdzu, izvēlities vienu atbilžu variantu katrā rindā
Reizi nedēļā Reizi mēnesī Reizi pusgadā Riezi gadā Retāk kā reizi gadā
Bibliotēka
Muzejs

Cits (lūdzu norādiet un novērtējiet saskaņā ar biežuma skalu) *

3. Pasākumus apmeklētu biežāk, ja: *

(novērtējiet no 1 – vissvarīgākais iemesls, līdz 5 – mazāk svarīgs iemesls)
1 (vissvarīgākais iemesls) 2 3 4 5 (mazāks varīgs iemesls)
Savlaicīgi iegūtu informāciju man ērtā veidā
Pasākumi norisinātos man ērtā laikā
Pasākums norisinātos man ērtā, sasniedzamā vietā
Pasākums būtu piemērots apmeklējumam ar bērnu (-iem)
Pasākums būtu piemērots apmeklējumam cilvēkiem ar kustību traucējumiem
Pasākuma tēma būtu man saistoša/ interesējoša
Pasākumu apmeklētu arī mani radi/ draugi/ paziņas
Pasākuma apmeklējums neradītu lielas izmaksas
Pasākumā būtu padomāts par apmeklētāju drošību

Cits (lūdzu norādiet un novērtējiet): *

4. Manām interesēm atbilstošākie pasākumi: *

(novērtējiet no 1 – visvairāk, līdz 3 – vismazāk)
1 (visvairāk) 2 (neitrāli) 3 (vismazāk)
Kultūras pasākumi
Sporta pasākumi
Izglītojošie pasākumi

Citi (lūdzu norādiet un novērtējiet) *

5. Uzskatu, ka Aizkraukles novadā būtu vairāk jārīko:  *

(saranžēt no 1 – vairāk, līdz 3 – mazāk)
1 (vairāk) 2 (neitrāli) 3 (mazāk)
Kultūras pasākumi
Sporta pasākumi
Izglītojošie pasākumi

Citi (lūdzu norādiet un novērtējiet) *

6. Manuprāt pasākumos vairāk/ labāk būtu jādomā par: *

(lūdzu izvēlēties trīs svarīgākos)
Izvēle
Norises laiku, kas ir piemērotāks apmeklētājiem
Norises vietu, kas ir sasniedzamāka apmeklētājiem
Drošību pasākumu laikā
Informēšanu par pasākumu norisi
Bērnu pieskatīšanas iespējām
Izmaksu samazināšanu, kas rodas no pasākumu apmeklējuma

Cits (lūdzu norādiet) *

7. Informāciju par Aizkraukles novada domes rīkotajiem pasākumiem iegūstu: *

Saņemu e-pastā Aizkraukles novada domes mājas lapā No radinieka/ drauga Masu medijos Sociālajos tīklos Cits
Kultūras pasākumi
Sporta pasākumi
Izglītojošie pasākumi
Bibliotēka
Muzejs

Cits (lūdzu norādiet): *

8. Vai Jūs apmierina piedāvāto pasākumu tematiskais un saturiskais loks?  *

Pilnībā apmierina Drīzāk apmierina Daļēji apmierina Drīzāk neapmierina Pilnīgi neapmierina
Kultūras pasākumi
Sporta pasākumi
Izglītojošie pasākumi

Citi (lūdzu norādiet un novērtējiet) *

9. Kopējā apmierinātība ar apmeklētajiem pasākumiem:  *

10. Jūsu ieteikumi pasākumu uzlabošanai/citi komentāri: *

Dzimums: *

Vecums: *

Izglītība: *

Dzīvesvieta: *

Nodarbošanās: *

WebAnketa.com

Bezmaksas anketas izveides